Bülent BAŞARAN   Servet URALKAYA   Keriman COŞKUN    
uzman-bay   uzman-bay   uzman-bayan   uzman-bay
             
 
BÜLENT BAŞARAN
Soru-Çözüm
↓↓↓

trans10x

CAM FİLMİ İLE İLGİLİ İDARENİN YÖNETMELİKTE YAPTIĞI DEĞİŞİKLİK UYGULAMA...


CAM FİLMİ İLE İLGİLİ İDARENİN YÖNETMELİKTE YAPTIĞI DEĞİŞİKLİK UYGULAMADA
HUKUKİ UYUŞMAZLIKLARA YOL AÇIYOR

Sürücülerin araçlarına cam filmi uygulaması ile ilgili yasal düzenleme 2918 Sayılı Trafik Kanunun 30. Maddesi B bendinde (21/05/1997-Madde 30/1-b) düzenlenmiştir. Trafik Kanunu Madde 30/1-b bendi aynen şöyledir,  ‘’Diğer eksiklik ve bozuklukları bulunan araçlarla, görüşü engelleyecek veya bir kaza halinde içindekiler için tehlikeli olabilecek süs, aksesuar, eşya ve çıkıntıları olan araçları kullanmak, karayolunu kullananlar için tehlike yaratacak şekilde olan veya görüşü engelleyecek ve çevredekileri rahatsız edecek derecede duman veya gürültü çıkaran araçları kullanan’’ sürücüler 3.600.000,00TL para cezası ile cezalandırılır.

Trafik kanunun uygulama usul ve esaslarını belirlemek üzere çıkarılan Trafik Yönetmeliğinin 63. Maddesinin Ek (Ek: RG-09/09/1997-23105) fıkrasının cam filmiyle ilgili düzenlemesi şöyledir, ‘’Ayrıca, taşıtların camlarının görüntüyü değiştirecek seviyede renkli kullanımı veya camların üzerine renkli film tabakaları yapıştırılması yasaktır.’’

Görüldüğü üzere kanunda cam filmini yasaklayan bir düzenleme yoktur. Ancak yönetmelikle cam filmine yasak getirilmiştir. Dolayısıyla kanun ile yönetmelik arasında bir uyuşmazlık söz konusudur. Ancak kanun esastır, yönetmelikler kanuna uygun olmak zorundadır.

26 Ekim 2016 tarihine kadar yönetmelikteki düzenleme dayanak gösterilerek trafik polisleri tarafından kesilen ve dava konusu edilen cezaların neredeyse tamamına yakını mahkemeler tarafından, Trafik Kanunu 30. Maddesi B bendindeki hükme aykırı olduğu gerekçesiyle iptal edilmiştir.

26 Ekim 2016 tarihinde bu kez Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından  yayımlanan Araçların İmalat, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmeliğin 14. Maddesiyle  cam filmi belirli standartlara uymak şartıyla, yönetmeliğin yürürlük tarihi olan 26 Ekim 2016 tarihi itibari ile serbest bırakılmıştır. Ancak anılan yönetmeliğin 14. Maddesi henüz yürürlüğe dahi girmeden 26 Ekim 2017 tarihinde yürürlükten kaldırılmıştır. Dolayısıyla daha önce yürürlükte olan Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 63. Maddesinde öngörülen cam filmi yasağı düzenlemesine geri dönülmüştür.

26 Ekim 2017 tarihinden itibaren, cam filmi yaptıran sürücülere Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 63. Maddesine ceza kesilebilecek, ancak bu cezanın Trafik Kanunu 30. Maddesine uygun olmadığı gerekçesi ile dava edilmesi halinde mahkeme tarafından iptal edilme ihtimalinin yüksek olacağı kanaatindeyiz.

Yukarıdaki açıklamalardan anlaşılacağı üzere Cam Filmi ile ilgili kanun maddesi ve yönetmelikteki düzenleme arasındaki çelişkinin, uygulamada sürücülerle idare arasında ihtilaflara yol açacağı kanaatindeyiz. Bu nedenle mutlaka ortak akılla bir yol bulunacağına ve konunun kısa süre içinde çözüleceğine inanıyoruz.

 

POLİÜRETAN FİLMLER İLE PVC FİLMLER ARASINDAKİ FARKLAR

 

PVC Filmlerin adında anlaşılacağı üzere PVC esaslı olup, uygulandığı yüzeyi sadece tozdan, çamurdan vb. dış etkenlere karşı kısa süreliğine korumak içindir.

Uygulamada genellikle tabelacıların reklam posterlerinin yüzeylerini 3-4 aylığına yağmur, çamurdan korumak için uyguladığı PVC esaslı bir kaplama filmidir.

PVC Film çabuk yırtılır, darbelere karşı dayanıklı değildir. 4-5 aydan sonra filmde sararma başlar uzun süreli koruma sağlamaz. Uygulandığı yüzey üzerinden tekrar sökülmeye uygun değildir. (Çünkü uygulandığı yüzeydeki reklam posterleri ile atılır, tekrar sökülmek için üretilmemiş olup yüzeyde hasar oluşturabilir. Boya yüzeyine zarar verip, yapışkan bırakır.) PVC filmlerinin bu özelliklerinden dolayı Boya Koruma Filmi değildir. Dünyada Boya Koruma Filmini standartlarına göre uygulayan Uygulama Merkezlerinin hiçbirinde PVC film araçların Boya yüzeyini korumak için kullanılmaz.

Otomobillere Boya Koruma Film uygulamasının standartlara göre yapıldığı ABD ve Avrupa Birliği ülkelerindeki Uygulama Merkezlerinde sadece Boya Koruma Filmi olarak Poliüretan esaslı (150-175-200 mikron) şeffaf filmler kullanılmaktadır.

titan-xt

Poliüretan filmlerin özelliklerine bakıldığında otomobillerde Boya Koruma Filmi olarak üretildiği görülmektedir. Poliüretan Filmlerin özellikleri PVC ile karşılaştırıldığında;

 

  POLİÜRETAN FİLM ÖZELLİKLERİ     PVC FİLM ÖZELLİKLERİ
         
  Poliüretan esaslı olup çapraz bağ teknolojisi sayesinde kolay yırtılmaz ve ciddi bir esnekliğe sahip olup kolayca yırtılmaz Dolayısıyla seyir halinde otomobilin boya yüzeyine çarpan sert cisimlere karşı esnekliği sayesinde boya yüzeyini korur.     PVC (Naylon) esaslı olup esnekliği yoktur, kolayca yırtılır. Dolayısıyla boya yüzeyine gelen sert cisimlere karşı boyayı korumaz
         

         
  Poliüretan içeriği sayesinde Poliüretan Filmler sararmaz, renk atmaz     PVC esaslı olduğu için ortalama 6 aydan sonra sararma, portakal kabuğu görüntüsü ve renk değişimine yatkındır.
         

         
  Poliüretan filmlerin yüzeyi kolayca temizliğe ve polisaj makinesine uygundur.     Polisaj makinesi kullanımına uygun değildir.
         

         
  Özellikle Boya Koruma amacı ile üretildiği için yapışkanı söküldüğünde araca zarar vermez.     Özellikle tabela ve reklam posterlerini kısa süreli korumak amacı ile tek kullanımlık olarak üretilmiştir.
         

         
  Poliüretan Filmler otomobil boya yüzeyini gelen sert cisimlere karşı seyir halindeyken (çakıl taşı vb.) dış etkenlere karşı hafif sürtünmelere karşı kesinlikle korur.     Uygulandığı yüzeyle birlikte atılır, sökülmeye uygun değildir. Söküldüğünde ise yapışkanı yüzeye zarar verir.

 

 

 

GELENEKSEL BOYA KORUMA İLE SONAX NANO BOYA KORUMA ARASINDAKİ FARKLAR

boya koruma ile nano koruma arasındaki farklar

SONAX’TA MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ÖNCELİĞİMİZ

 

Bilindiği üzere diğer tüm markalarda olduğu gibi SONAX Uygulama Merkezlerinde sunulan  SONAX uygulama hizmetleriyle ilgili olarak  zaman zaman müşteri şikayetleri söz konusu olmaktadır. Bu şikayet ve eleştiriler bayilerimiz tarafından sunulan hizmetlerdeki  lokal sorunlardan dolayı haklı sebeplerden kaynaklandığı gibi bazen de müşterilerin gerçek durumla bağdaşmayan iddia, istek, tutum ve davranışlarından da kaynaklandığı bir gerçektir. Ancak takdir edersiniz ki büyük ve köklü markalar müşteriyi veli nimetleri olarak görmekte, müşteri memnuniyetine büyük önem vermektedirler. Onlar için müşterinin devamlılığı esastır. Yüzünü müşteriye dönmeyen hiçbir işletme büyüyemez, gelişemez. Bir işletme için en iyi, en kısa ve en kalıcı yatırım müşteri devamlılığını sağlayan kaliteli hizmet üretimi ile  müşteri memnuniyetinin yüksek tutulmasıdır.

Yapılan araştırmalarda, mutsuz müşterinin bunu çevresinde ortalama 22 kişiyle paylaştığı, mutlu müşterinin ise beş kişiyle paylaştığı tespit edilmiştir. Demek ki mutsuz müşterinin yaratacağı olumsuz etki, mutlu müşterinin yaratacağı olumlu etkiden çok daha fazladır.

Yeni müşteriler bulmanın yanında, müşteriyi elde tutmanın da önemli bir maliyeti vardır. Ancak mevcut müşteriyi elde tutmak, yeni bir müşteri bulmaktan çok daha ucuzdur. Buradan hareketle, müşteriyi elde tutmak çok ama çok önemli olup büyük bir avantaj sağlamaktadır.

SONAX olarak müşteri memnuniyetine yol açan ana unsurları oluşturan fiyat, hizmet kalitesi, hız, güvenirlilik, satış sonrası servis hizmetleri, güler yüz, müşteri şikayetleri …vb faktörlerin üzerinde önemle durmakta, müşteri şikayet, öneri ve beklentilerine büyük önem vermekteyiz. Bu faktörlerden en önemlilerinden biri hiç kuşkusuz müşteri şikayetlerini  kesin olarak çözüme kavuşturma  yeteneği ve becerisidir. Bu beceriyi göstermeyen işletmelerin  hem kendilerine hem de markaya büyük zarar verdikleri bir gerçektir.

Bu çerçevede tüm  bayilerimizin  karşılaştıkları müşteri şikayetlerine bu bilinçle yaklaşacaklarına ve sorunu kesinlikle çözüme kavuşturacaklarına inanıyoruz.

SONAX’ın Türkiye Genel Distribütörü Auton, bayi performans değerlendirmelerinde müşteri şikayetleri ve çözüme kavuşturulma hususları üzerinde önemle durmaktadır.

 

 

 

 

Sahte Sonax İşletmelerine, Sonax Taklit Ve Taklitçilerine Karşı Nasıl Korunmalı?

I-  DAHA ÖNCE SONAX BAYİSİ OLUP SONAX STANDARTLARINA UYGUN HİZMET VEREMEDİĞİ İÇİN BAYİLİKLERİ İPTAL EDİLEN; ANCAK SONAX TABELASI ALTINDA FAALİYETLERİNE DEVAM EDEN İŞYERLERİ

Sonax’ın Türkiye Distribütörü Auton Otomotiv A.Ş. Türkiye’de kurduğu Sonax bayilik sistemi içerisinde yer alan her Sonax bayisinin, Sonax standartları’na uygun olarak müşterilerimize hizmet vermesine, bu hizmet kalitesinin sürekliliğine ve müşteri memnuniyeti ile birlikte müşterinin marka güvenine büyük önem vermektedir.

Yapılan tüm kontrol ve uyarılar sonucunda bu yeterliliğe sahip olmadığı kesinleşen    bayinin Sonax bayilik sözleşmesi iptal edilmektedir. Genellikle bayi ile mubakat sağlanarak iptale karar verildiği için bayi tabelayı sulh yoluyla indirmektedir. Ancak çok nadirde olsa bayiliği iptal edilen bazı kişiler, bayiliği iptal edildiği halde, tabelayı indirmekten imtina etmekte, kullanmaya devam etmektedir. Bu durumda olan kişiler hakkında hemen yasal takibe geçilerek, ürün tedarikine son verilmektedir.

Ancak yasal süreç sonlandırılıncaya kadar   sözleşmesi iptal edilen bu bayiler kısa süreliğine de olsa Sonax tabelası altında faaliyet göstermeye devam edebiliyorlar.
Sonax müşterilerimizin bu durumdan mağdur olmamaları için bayiliği iptal edildiği halde faaliyetlerine bu şekilde devam eden işletmelerin listesini aşağıda paylaşıyoruz:


Sonax-Yesil-001Bayii Adı: Sonax Yeşil
Bayii Lokasyon: İstanbul
Bayii Tel: 0212 659 44 45 / 659 00 45


Sonax-Aspendos-001Bayii Adı: Sonax Aspendos
Bayii Lokasyon: Antalya
Bayii Tel: 0242 312 60 30


sahte-bayi-cityBayii Adı: Sonax City
Bayii Lokasyon: Ankara
Bayii Tel: 0312 397 34 06

2-  YETKİSİZ-SAHTE  SONAXLARI NASIL FARK EDERSİNİZ ?

Auton Otomotiv AŞ’nin Sonax’ ın Türkiye distribütörü olarak faaliyete başladığı 2000 yılından bugüne kadar , Türkiye de araç temizlik ,bakım ve koruma sektöründe  müşterilerine sunduğu ürün ve hizmetlerde ortaya koyduğu ve sürdürdüğü kalite ve müşteri memnuniyeti , teknoloji  ve yeni ürün geliştirmedeki sürekli inovasiyonu ile insan sağlığı ve çevreye verdiği önem ve aldığı önlemler  sayesinde sürekli büyüyerek pazarın lideri  konumuna yükselmiş , bilinirliği ve saygınlığı takdire şayan bir marka olmuştur.

Sonax’ ın bu durumundan yararlanmak isteyen bazı fırsatçılar ile çok sayıda sahte SONAX uygulama merkezleri türemeye başladı. SONAX’ ın tabelasını ve hatta bazı görsellerini aynen taklit eden faaliyete geçen bu işletmeleri tespit ettiğimizde avukatlarımız hukuki zeminde gerekeni yapmaktadırlar.

Ancak bu tespitler yapılıncaya kadar müşterilerimizin mağdur olmaması için dikkat edecekleri en önemli iki husus şunlardır:

2.1- SONAX WEB SİTESİNDEKİ BAYİ LİSTESİNDE YER ALIYOR MU?

Türkiye genelindeki yetkili tüm SONAX bayilerinin güncel listesi SONAX web sitesin de bayilerimiz bölümünde (http://www.sonax.com.tr/bayilerimiz/size-en-yakın-sonax-bayi.html) güncel olarak yer almaktadır.

Bu listeye bakınız, eğer karşılaştığınız işletmenin adı, adresi ve unvanı bayilerimiz listesinde yer almıyor ise o işletme kesinlikle yetkili bir SONAX işletmesi değildir.

2.2- YETKİ BELGESİ VAR MIDIR?

SONAX’ ın Türkiye distribütörü Auton A.Ş. tarafından yetkilendirilen tüm SONAX bayilerine her yıl yenilenen yetki belgesi verilmekte ve bu belge mutlaka işletmede müşterinin kolaylıkla görebileceği bir yere asılmaktadır. Auton tarafından şirket mührü ve ıslak imza ile imzalanan bu yetki belgesine mutlaka bakınız. Eğer bu belge mevcut değil ise bu işletme yetkili SONAX bayisi değildir.

3- SONAX TAKLİTÇİLERİNE VE TAKLİTLERİNE ALDANMAYIN

Auton’ un Türkiye’de geliştirdiği SONAX detaylı araç iç ve dış temizlik, bakım ve koruma hizmetleri, görselleri, konsepti, hizmet başlıkları ve diğer tüm argümanı yaygın bir şekilde taklit edilmektedir.

Oysa bunların gerçekte işin aslı ile uzaktan yakından bir ilgisi yoktur.

Bunlara hemen aldanmayın, olayı sorgulayın. Kullandıkları ürünü, uyguladıkları işlemleri, verdikleri garantileri, bu hizmeti size satmaya çalışan eğer yetkili otomobil servisleri ise servisin dahil olduğu markanın ana konseptinde böyle bir uygulamanın olup olmadığını, örneğin Almanya’daki ana firma konseptinde bilmem ne x boya koruma işi olmadığı halde Türkiye’deki yetkili serviste bu işi satıyor ise bu hizmeti nasıl ve kime (hangi taşerona) yaptırdığını sorgulayın. İşin aslını ve esasını öğrenmeden aracınıza zarar verme ihtimali olan uygulamalardan sakının. Sonax uygulama hizmetleri için,
Bakınız. Sonax WEB sitesi müşteri aydınlatma bölümü

sahte-ve-dolandirici-sitelere-dikkat-2

 

0312 397 34 06

BOYA KORUMA UYGULAMASINDA NELERE DİKKAT EDECEKSİNİZ

 

Araç yıkandıktan sonra boya yüzeyindeki su ile gitmeyen inatçı kir ve lekelerin nitelikleri farklıdır.

Bunlar zift, katran, metal tozu gibi kimyasal nitelikteki kirler olabilir ve ya ağaç reçinesi, yağ, toz zerrecikleri vb. doğal kirler olabilir. Normalde kirlerin niteliğine göre uygun ürün kullanılması gerekir.

Örneğin SONAX Uygulama Merkezlerinde zift ve katran için katran sökücü ürün kullanılır. Oysa bazı uygulamacılarda bu tip kir ve lekelerin tamamı mazot ile giderilmeye çalışılır. Bu da boya yüzeyine zarar verir.

boya koruma uygulamasiÖnce boya yüzeyinin temizlenmesi çok önemlidir. Boya yüzeyinde ki kir ve lekeler giderilmeden cila uygulaması yapılırsa kirli ve düzgün olmayan bir yüzeyin üzerinde tıpkı aşağıda grafikte görüldüğü üzere cila bombe yapar ve sonra bunlar patlayarak uygulama işe yaramaz hale gelir.

Çiziklerin giderilmesinde dikkat edilecek hususlar.
Uygulamada tüm çizikler herkesin bildiği aşındırıcı özelliği olan pastalar ile keçe kullanılarak giderilmeye çalışılmaktadır.

Polisaj makinesi ile uygun olmayan devirde keçe kullanılarak yoğun pasta kullanımı aracın boya yüzeyine zarar verir. Çizikleri gidermek isterken boya aşınır, incelir hare ve renk solması oluşur.

Bu işlem gerçekte oldukça teknik bir eğitim ve profesyonel uygulama gerektiren bir işlemdir. Doğru çizik giderme uygulaması İşleminin bir ayağını ürün oluşturur, bir ayağını eğitim ve diğer ayağını teknik oluşturur.

Doğru ürünün, doğru kişi ve teknik ile uygulanmadığı durumlarda aracın mevcut boyası zarar görür ve mat bir görünüm alır.

 

 

 

BOYA KORUMA HURAFELERİNE İNANMAYIN!

 

PASTA CİLA BOYA KORUMA DEĞİLDİR!

Uygulamada hemen hemen her yıkamacıda hemen hemen her yetkili ve yetkisiz araç servislerinde, oto sanayi sitelerindeki boya atölyelerinde yapılan pasta & cila uygulaması, işi bilmeyen müşterilere boya koruma olarak tanıtılmakta ve satılmaktadır. Oysa gerçekte tamamıyla farklı uygulama çünkü pasta & cila uygulaması adından anlaşılacağı üzere önce boya yüzeyindeki hasarlı bölgelerin agresif pasta (veya bazen zımpara) ile giderilmesi sonrada silikonlu cila ile parlatılmasını içeren basit iki aşamalı bir işlemdir. Aslında boyaya zarar verir endişesiyle çoğunlukla pasta dahi yapılmaz. Sadece silikonlu cila ile boya parlatılır. Ciladaki silikon aracın boya yüzeyindeki tüm inatçı kir ve lekeler ile çizikleri kaplar, yüzeyi inanılmaz parlatır. Işık vurunca silikon ışığı yansıttığı için boya yüzeyi ışıl ışıl deyim yerindeyse cillop gibi olur. Ancak silikon kalıcı değildir. Bir ve ya en fazla iki yıkamadan sonra silikon yüzeyden silinir ve gider. Araç eski haline geri döner. Müşteri hayal kırıklığına uğrar. Uygulamada işin gerçekte uzmanı olmayanların boya koruma adı altında yaptığı işin aslı budur. Avrupa’da örneğin yetkili servislerde (BMW, MERCEDES, VW, FORD, RENAULT vb.) boya koruma işi servis konsepti içinde yer almadığı halde TÜRKİYE’DE hemen hemen her serviste boya koruma işi yapılıyor. İşin uzmanı olmayan gerçekte boya koruma eğitimi ve ürünlerine sahip olmayan yerlerde yapılan iş aslında yukarıda anlatıldığı gibi gerçekte bir pasta & cila uygulamasıdır. Kanmayın şöyle ki;

boya koruma hurafeGERÇEK BOYA KORUMA NEDİR? SONAX’TA NASIL YAPILIYOR?
SONAX Uygulama merkezlerimizde gerçek boya koruma işlemi dört ayrı aşamadan oluşur.  İlk aşamada SONAX Car Wash uygulaması yapılan araç önce boya yüzeyine yapışan ve su ile gitmeyen zift-katran, ağaç reçineleri, endüstriyel ve kimyasal tozlar (demir ve diğer metal tozları, kireçli su lekeleri ve partiküller) ile yabancı boya maddeleri gibi inatçı kir ve lekelerin niteliğine göre geliştirdiği ürünler sayesinde, boya ve vernik yüzeyine zarar vermeden mükemmel temizlenir.


Aracın boya ve vernik yüzeyindeki dış etkenler, yanlış yıkama ile pasta cila uygulamaları vb. nedenlerle çizikler, harelenmeler ve boya deformasyonu oluşur. Bunlar ışığı kırdığı için boya yüzeyini deforme eder ve matlaştırır. İkinci aşama olarak, çizikler, harelenmeler ve boya deformasyonu aracın boyasına ve çiziklerin derinliklerine göre SONAX Alman ürün mühendislerinin çiziklerin niteliğine göre geliştirdiği nano teknolojik ürünler ve uygulama tekniği ile profesyonel ustaları sayesinde boya ve verniğe zarar vermeden giderilir.


Üçüncü aşamada ise yüzeyi tüm yabancı maddelerden temizlenen çizikleri giderilen boya yüzeyi önce SONAX’IN kontrol spreyi ile hare ve çizik yönünden kontrol edilir. Emin olunduktan sonra SONAX’IN bu iş için geliştirdiği nano boya parlatma cilaları ile mükemmel parlatılır, ilk günkü gibi göz kamaştırıcı parlaklığına kavuşturulur. Yeni nesil cilaların silikonsuz yapısıyla hareler kesin olarak giderilir.


Son olarak yüzeyi yabancı maddelerden temizlenen, çizikleri giderilen göz kamaştırıcı parlaklığa kavuşturulan boya yüzeyinin parlak görünümünün uzun süreli kalmasını sağlamak ve dış etkenlere karşı korumak için, 4. Aşama olarak boya koruma işlemi uygulanır. SONAX Nano Lack Protect (236000) içerdiği silikonsuz Nano cila partikülleri sayesinde aracın vernikli boya yüzeyine yapışarak yüzeyde 14 mikron kalınlığında şeffaf, sert ve parlak bir koruma katmanı oluşturur. Boya yüzeyini kaplayan bu koruma katmanı, en az 12 ay ve ya Premium boya koruma 18 ay yüzeyde kalır ve aracın boya yüzeyini bu süre içinde UV güneş ışınlarından, nem, toz vb. doğal çevre şartlarının yanı sıra endüstriyel ve kimyasal atık kir ve lekelerden korur. Çiziklere karşı dayanıklılık sağlar. Boyanın her yıkamadan sonra uzun süreli parlaklığını muhafaza eder. SONAX Uygulama Merkezlerinde özellikle uygulama nano boya koruma nano teknoloji ürünler kullanılarak yapılıyor.

BOYA KORUMA BOYANIN ÇİZİLMESİNİ ÖNLERMİ?

Bilindiği üzere çiziğe neden olan maddenin sertliğine göre her materyal çizilebilir, en sert materyal cam bile çizilir. Dolayısıyla aracın orijinal boya yüzeyi de nasıl çiziliyor ise, bu yüzeyi kaplayan boya koruma verniği de çizilir, çizilmez değildir. Çizilmeyen hiçbir boya koruma yoktur. Her kim boya koruma çizilmez diyorsa gerçeği saklıyor demektir.
Koruma çizilir ancak çiziğin derinliğine göre çiziğin boyaya geçmesini önler yani kendisi çizilir, dolayısıyla altındaki boyayı korumuş olur. Başka bir deyişle üzerinde koruma olmasaydı boya çizilecekti onun yerine koruma çizilmiş oluyor gerçek budur.

 

 

 

 

 

SIFIR ARAÇLARDA HER BOYA KORUMAYA ALDANMAYIN!

 

Özellikle sıfır araç satan yetkili satıcılardan araç satın alan araç sahiplerine satış sırasında bir de boya koruma uygulaması satışı yapılmaktadır. Kimi yerlerde 700 – 1000 TL fiyat aralığında boya koruma uygulaması satıldığına şahit olmaktayız.

Bu uygulama satış sırasında araç sahibine öyle bir lanse ediliyor ki araç boyasına koruma yapıldığında süresiz koruduğu, çizilmediği, yıpranmadığı sanki bir zırh gibi ve süresiz bir koruma sağladığı söylenmekte ve iddia edilmektedir. Kesinlikle bu tip abartılı açıklamaların hepsi gerçek dışı olup kandırmacadan ibarettir. ALDANMAYIN!

Şöyle ki hiçbir boya koruma sınırsız ve / ve ya süresiz koruma sağlamaz. Aracın orijinal boyası ve üstündeki verniği dahi zamanla zayıflar, solar ve aşınır. Boya koruma uygulamasından sonra aracınız çizilmez ve tüm dış etkenlere karşı korunur şeklindeki açıklamalar da abartılı ve gerçek dışı açıklamalardır. Boya koruma uygulaması araç boya yüzeyinde şeffaf bir vernik cila tabakası oluşturur.  Aracın orijinal verniği ve boyası gibi bu da çizilebiliyor. Peki, boya koruma neyi koruyor? Boya koruma uygulaması boya yüzeyinin maruz kaldığı dış etkenlerden kaynaklı olumsuzluklar karşısında kendisi çiziliyor fakat orijinal boyayı koruyor.

TÜRKİYE’DE bazı işletme ve markalarda boya koruma adı altında yerli malzeme ile yapılan boya koruma işlemi sadece silikonlu cila uygulamasından ibaret olup ilk yapıldığında aracı oldukça parlak gösterir. Ancak bir iki yıkamada bu yüzeye uygulanan silikon gider. Sıfır araçlarda uygulanıp uygulanmadığı dahi fark edilemez.

Bu nedenle özellikle size sıfır araç satan firmalara ve yetkili satıcılara şu soruları yöneltin.

 1. Bu iş sizin konseptinizin içinde tanımlanan ve yer alan bir uygulamamıdır? Servis konseptinizin içinde yer alıyor mu?
 2. Bu uygulamanın servisinizin bağlı olduğu marka tarafından onayı varmıdır? Yani yapacağınızı iddia ettiğiniz boya korumanın marka onayı varmıdır?
 3. Boya koruma, servisinizde profesyonel ekip tarafından mı yapılıyor? Yoksa dışarıya (out source = taşeron) veriliyor?
 4. Servisinde yapılacak boya koruma için verilen garanti markanın bağlı olduğu merkez tarafından onaylanmış mıdır?

 

 

 

SONAX NANO-HYBRID BOYA KORUMA UYGULAMASI


NANO ÇİZİK GİDERME, BOYA  PARLATMA ve KORUMA NEDİR?

SONAX’ın Nano Teknoloji ürünü çizik giderici, boya parlatıcı ve boya koruyucu ürünleri kullanılarak yapılan boya koruma işlemidir ve şu aşamalardan oluşur;

 • Önce aracın boya vernik yüzeyi SONAX’ın bu iş için geliştirdiği boya yüzeyine zarar vermeyen ürünler kullanılarak tüm yabancı maddelerden (demir tozları, inşaat toz ve partikülleri, zift-katran gibi kimyasal toz ve lekeler, ağaç reçineleri, vb.) meddelerden temizlenir.
 • Yabancı maddelerden temizlenen vernikli boya yüzeyindeki saca dayanmayan (tırnağa takılmayan) çizikler, SONAX’ın “Nano Çizik giderici” ürünleri, polisaj makinası kullanılarak SONAX çizik giderme teknikleriyle giderilir.
 • Çizikleri giderilen ve matlaşan yüzey, SONAX’ın Nano cilalarıyla göz kamaştırıcı bir şekilde parlatılır.
 • Cilayla parlatılan yüzey, üzerine şeffaf sıvı cam (silisyon) esaslı SONAX Nano koruma sürülerek yaklaşık 10 mikron kalınlığında şeffaf sağlam bir koruma tabakasıyla kaplanır, ve koruma altına alınır.

İki aşamalı uygulanan bir boya koruma işlemidir.

 1. Aşamada, SONAX Nano Lack Protect ürünü uygulanarak nano koruma sağlanır. SONAX Nano Protect, içerdiği silisyum esaslı nano cila partikülleri sayesinde aracın vernikli boya yüzeyine yapışarak 15 mikron kalınlığında şeffaf sert ve parlak bir koruma katmanını oluşturur.
 2. Aşamada nano korumanın üzerine SONAX'ın Hybrid teknoloji ürünü olan polymer hybrid netshield koruma ürünü uygulanarak yüzeyde ilaveten 10 mikron kalınlığında güçlü şeffaf parlak, ipeksi bir kalkan oluşturur.
 3. Boya yüzeyini kaplayan birbiriyle uyumlu her iki koruma sayesinde yüzeyde 25 mikron kalınlığında bir koruma katmanı oluşur. Boya yüzeyini kaplayan bu koruma katmanı yüzeyde en az 18 ay kalır ve aracın yüzeyini UV güneş ışınlarından, nem, toz vb. gibi doğal çevre şartlarının yanı sıra özellikle su lekeleri ile kimyasal ve endüstriyel kir ve lekelere karşı mükemmel korur. Koruma süresi 18 aydır.


Korumanın Faydaları Şunlardır.

 1. Aracınızın boya yüzeyi 10 mikron kalınlığında yeni, şeffaf ve sağlam silisyım (sıvı cam) esaslı bir örtüyle kapladığı için yüzeysel çiziklerden korur.
 2. Aracınızın vernik-boya yüzeyini nem, güneş, toz, vb. Dış etkenlere karşı koruma sağlar. (Sanki ikinci bir vernikle kaplanmış gibi)
 3. Otomobilinizin 12 ay boyunca her yıkamadan sonra parlaklığının devam etmesini sağlar.


Aracınızın, Yatınızın Hybrid Boya Koruma işlemi yapılıp yapılmadığını nasıl anlarsınız?
SONAX’ın Nano Teknoloji ürünü silisyon esaslı “Nano Pro” ürünleri ile uygulanan bir korumadır. Yüzeyi yabancı maddelerden temizlenen, çizikleri ve harelenmeleri giderilen ve göz kamaştırıcı parlaklığa kavuşturulan boya yüzeyine ilk günkü görünümünün uzun süreli kalmasını sağlamak ve dış etkenlere karşı korumak için, koruma işlemi yapılmalıdır. Aksi halde boya yüzeyi kısa süre sonra matlaşır ve eski haline geri döner. Başka bir deyişle boya yüzeyi 3-5 yıkamadan sonra matlaşır ve eski halini alırsa bilinki koruma yapılmamıştır.

SONAX Nano- Hibrid Teknolojisi :
İnorganik silikat tabaka dayanıklılık ve sağlamlık sağlar. Organik florokarbon tabaka su damlacıkları giderme etkisine sahiptir.

SONAX Nano Paint Protect ( SONAX Nano Boya Koruma ) ile ;

 •  Kesinlikle Üstün parlaklık sağlanır.
 • Tüm boya çeşitlerinde güçlü bir parlaklık sağlar.
 • Canlı ve yoğun renkler elde edilir.
 • Boyada 12 aya kadar süren uzun süreli koruma sağlar.
 • Bu sayede araç çok daha çabuk ve kolay yıkanır.
 • Böylece daha az bakım gerektirir.


Silikat nano partiküllerinden oluşan hava koşullarına dayanıklı formülasyonu sayesinde tüm araç boyalarına uygulanıp, boyayı kuvvetlendirip, 12 aya kadar süren uzun süreli koruma sağlar.

 

 

 

SONAX STANDART ÇİZİK GİDERME, BOYA PARLATMA ve KORUMA

 

Aracın boya yüzeyi temizleme, çiziklerini giderme aşamaları, Nano Boya Koruma ile aynıdır. Başka bir deyişle koruma aşamasına kadar tüm işlemler aynen uygulanır, aynı cilalar ve kimyasallarla aynı teknikler kullanılır. Sadece koruma aşaması farklıdır. Koruma için SONAX’ın silisyum esaslı “Nano Pro ürünü” yerine “SONAX Nano Hard Wax” (Güçlü Cila) ürünü kullanılır. Koruma süresi 6 ay’dır.

 

 

 

ARAÇ YIKAMADA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 

Aracınızın elle ve süngerle yıkanmasını neden tercih etmelisiniz?
Aracın saatteki hızı 80 km hıza ulaşınca araç yüzeyi ile hava basıncı arasında zıt yönde bir akım oluşur. Bu akım aracın yüzeyinde elektromanyetik bir alan yaratır. Bu suretle söz konusu oluşan elektro manyatik kuvvet, tıpkı bir mıknatıs gibi aracın yüzeyine çarpan mikro toz zerreciklerini inanılmaz bir çekim kuvvetiyle yüzeye çeker ve yapıştırır. Böylece boya yüzeyinde yoğun bir kir tabakasının oluşmasına neden olur. Boya yüzeyine yapışan bu zerrecikler basınçlı su ile asla temizlenemez. Örneğin; bir aracı sadece basınçlı su ile yıkadığınızda kaba kirlerin akıtıldığını ama boya yüzeyinin hala kirli ve mat olduğunu görürsünüz.

Bunun nedeni boya yüzeyine yapışan ve su ile gitmeyen toz zerrecikleridir. Toz zerrecikleri ışığı emer ve yansımasına engel olur. Işığı yansıtmayan boya mat görünür. Araç yüzeyinde oluşan elektromanyetik çekim gücü ile boya yüzeyine yapışan toz zerreciklerini söküp atmanın en iyi yöntemi yüzeyin sünger ve şampuan ile yıkanmasıdır, şampuan yumuşaklık ve kayganlık sağlar. Sünger ise elle uygulanan basınç ve süngerin gözeneklerindeki sürtünme sayesinde toz zerreciklerini kolayca söküp temizler. Cilalı şampuanı önermemizin sebebi ise hem boya yüzeyinde yapışan tozların yumuşamasında ve sökülüp atılmasında yardımcı olur, hem de temizlenen yüzeye toz zerrecikleri yerine bu kez şampuanın içindeki cila zerrecikleri yapışır ve boya yüzeyinde ışığın daha kuvvetli yansımasını sağlayarak göz kamaştırıcı bir parlaklığa yol açar.

Aracınızın köpükle yıkanması neden sakıncalıdır?
Hızdan kaynaklanan elektromanyetik çekim gücü ile (mıknatıs) boya yüzeyine yapışan tozlar ancak süngerle yine güç uygulanıp ovalanarak tam anlamıyla temizlenebilir. Köpükle yıkamada, boya yüzeyine yapışan mikro toz ve kir zerreciklerini söküp atabilmek, köpüğün yeterli oranda kir sökücü aktif maddeleri içermesi gerekir. Ancak bilimsel standartlara göre üretilmeyan kimyasal içerikli, doğru formüle edilmeyen merdiven altı olarak tanımlanan ürünlerde kullanılan aktif maddeler, kiri sökerken aracın vernik ve boya yüzeyinede zarar verebilir. Türkiye’de aracların temizlik, bakım ve korunmasında kullanılan ürünlerde herhangi bir denetim olmadığı hususu göz önüne alındığında, köpükle yıkama işinde çok dikkatli olmanın gerektiğini öneriyoruz.

Aracınıızın fırça ile yıkanmasını tavsiye etmiyoruz. Çünkü;
* Fırça kılları, hızdan kaynaklanan elektromanyetik çekim kuvvetiyle boya yüzeyine mıknatıs etkisiyle yapışan mikro tozları tamamen almaz.

* Fırça kılları boya yüzeyinde kılcal çiziklere yol açar. Fırçayla yıkanma devam ettikçe bu çizikler zamanla tüm boya yüzeyini kaplar, boya yüzeyindeki kılcal çiziler ışığın yansımasına engel olduğu için boyanın mat, zayıf ve eski görünmesine neden olur.Kaldı ki fırça ile kontrollü temizlik ve ovalama yapılamadığından fırça darbeleri kaportaya ve boya yüzeyine zarar verebilir. Boya parlatma ve koruma işlemi yapılan aracın fırça ile yıkanması halinde koruma tabakası zedelenir ve korumayı yok eder.

 

 

 

BAKIM ÜRÜNLERİNİ TANIYALIM

 

Kışın kullanılan Antifirizli Cam suları zehirlimidir, sağlığa zarar verir mi?

Şiddetli soğuklarda camları buzlanmaktan koruyan antifirizli cam sularının bir kısmı Maalesef metonol içeriklidir. Metonol bilindiği gibi zehirli bir ürün olup,insan ve çevreye zarar verebilmektedir. Başka bir deyişle hava kanallarında buharlaşan ve içeriye giren metonol, özellikle bebeklere ve hamile kadınlara zararlı olmaktadır. Bu nedenle özellikle merdiven altı imalatı olarak bilinen ve hiçbir standardı olamayan bu içerikli ürünler sağlığa zararlı olmasının yanısıra, silecek lastiklerini sertleştirir ve camların çizilmesine neden olur. Kaldı ki çok soğuklarda donma olasılığı çok yüksektir. Keyifli bir sürüş için bu tür ürünlerden kaçınmanızı tavsiye ediyoruz. Bu ürünler yerine alkol ve gliserin içerikli hoş kokulu, temizleyici katkılı ve donmama garantisi olan SONAX antifirizli cam suyunu öneriyoruz.

 

 

 

SONAX ANTİFİRİZLİ CAM SUYU (SONAX Etreme Antifreeze & ClearView)

 

Net Görüş sürüş emniyeti için önemlidir.

Karanlık ve soğuk olan yılın bu zamanları sürüş emniyeti için daha fazla mücadele gerektirir. Net görüş sağlamak önemlidir, bu yüzden iyi bir cam temizleme sistemi anahtar emniyet önlemidir.

Sıcaklıklar hala tek haneli eksi derecelerdeyken, aracınızı “ kışa“ hazırlayın.

Çeşitli üreticilerin silecek sıvı katkı maddeleri üzerinde yapılan bir dizi testte, SONAX Antifrizli Cam Suyu ( SONAX Anti Freeze & Clear View ) birçok kiri sadece birkaç silmede gidererek mükemmel sonuçlar vermiştir. Bu önemlidir, çünkü 90 km hızdaki 4 saniyelik görüş engeli 120 metrelik “ uçan perde “ demektir.

SONAX Antifrizli Cam Suyu ( SONAX Xtreme Anti Freeze & Clear View ) Nano Pro kış boyunca en iyi temizleme gücü sağlamıştır. Bunu Almanya’nın lider otomobil dergisi olan “ Auto Bild “ Aralık 2010 sayısında doğrulamıştır. “ Auto Bild “ 12 değişik ürünü ele almıştır. Testlerde en iyi sonucu “ SONAX Antifrizli Cam Suyu “ ( SONAX Xtreme Anti Freeze & Clear View ) elde etmiştir. Tamamen kirli yüzeyleri etkili biçimde temizlediği için “ SONAX Antifrizli Cam Suyu “ ( SONAX Xtreme Anti Freeze & Clear View ) sadece cam temizleyici olmasına rağmen “ Çok İyi “ bir sonuç elde etmiştir.

“ SONAX Antifrizli Cam Suyu “ ( SONAX Xtreme Anti Freeze & Clear View ) sadece konsantre bir ürün değil, aynı zamanda uygun bir hazır karışım bir üründür. Sürücüler ilkbahar ve yazın sıcaklıklarla uğraşmak zorunda kaldığında, SONAX Antifrizli Cam Suyu ( SONAX Clear View ) 1 : 100 çok iyi bir sürüş emniyeti sağlar.

Ürünün optimize edilmiş temizleme etkisi sayesinde sadece birkaç silişle mevsimsel kirlerin hepsi temizlenir. Tüm bu ürünlerin kalitelerinin anahtarı diğer maddelerle uyumluluğudur. İçinde bulunan sert maddeler dolayısıyla ucuz ürünler boyada çatlaklara ve farlarda ışık dağılmasına yol açar.

 

 

 

CAM BUZ ÇÖZÜCÜ (Window De-Icer)

 

Donmuş Camlar Tehlike Kaynağıdır
Dışarıda dondurucu soğuk olduğunda, camlar don ve buzla kaplanır ve sürüşten önce bu don ve buz tamamen temizlenmelidir. Normal bir buz kazıyıcı kullanırsanız, bu camınızda gelen araçları görmenizi engelleyebilecek bir dağılma bırakabilir. Bunun çözümü pompalı spray şişesinde SONAX Cam Buz Çözücü ( SONAX Window De-Icer ) kullanmaktır. SONAX Cam Buz Çözücü ( SONAX Window De-Icer ) Auto Bild ve diğerlerinin yaptığı testlerde en iyi sonucu elde etmiştir. Yani buzun hiç şansı yok.

Donmuş kapılara karşı Lastik Koruyucu
Olağanüstü etkili araç bakım yardımcısı: Kapı lastiklerini esnek tutan ve böylece kapıları donmaya karşı koruyan SONAX Lastik Bakım Kalemi gibi.
Kontrol kilidi olmayan tüm sürücüler için bir hatırlatma: Kilit buz çözücüyü unutmayın. Donmuş kapı kilitlerindeki buzları çözer ve tekrar buzlanmaya karşı uzun süreli koruma sağlar. En iyisi: Kilidi hem korur hem kayganlaştırır.
İpucu: Plastik başlı bir ürün kullanın – mesela SONAX ürünlerinden birisini kullanın. Bu kilidi ve boyayı hasar görmekten korur.

 

 

 

OZON NEDİR?

 

Oksijen doğada iki oksijen atomundan meydana gelen bir molekül olarak bulunur. Soluduğumuz havada %21 oranında bulunmaktadır. İki atomun bir oksijen molekülü, çok özel şartlar altında oluşan bir oksidasyon süreci sonucunda, üçüncü bir oksijen atomunu alarak, üç atomlu bir ozon molekülü oluşturur. Bu üçüncü oksijen atomu, çok zayıf bir bağ ile bağlandığından her fırsatta molekülden ayrılmaya meyillidir. Molekülden ayrıldığından tek başına kalan oksijen atomu, son derece aktiftir ve ortamda bulunduğu her maddeyi oksitler.

Ozon, havada uçuşan mikroorganizmalara yapışarak hücre duvarlarının parçalanmasına ve böylece ölüp çökmelerine neden olur. Tamamen steril bir ortamda ise, benzer bir atom ile birleşerek iki atomlu normal bir oksijen molekülü meydana getirir. Mikroorganizmaların tamamını etkiler, yok eder. Bu, dezenfeksiyon etkisidir.

Ozonla Dezenfeksiyon Sistemi Nedir?  Ozon bakteri ve mantarları nasıl etkisiz hale getirir?

 

 

 

OZON HANGİ KOKULARI YOK EDER?

 

OZON uygulamasıyla otomobillerimizde tamamen steril bir ortan yaratmakta kalmayıp bununla birlikte otomobillerimiz de meydana gelmiş tüm kokuları geri dönüşümsüz yok edebiliriz; Ozonun yok ettiği kokulardan bazıları şunlardır:

 • Hayvan kokuları
 • Sigara kokuları
 • Boya kokuları
 • Benzin kokuları
 • Yangın kokuları
 • Lağım kokuları
 • Yemek kokuları
 • Karbon monoksit kokuları
 • Soğan kokuları
 • Çöplük kokuları
 • Leş kokuları
 • Yanık yemek kokuları
 • Arıtma tesisi kokuları

          

 • Banyo kokuları
 • Alkol kokuları
 • Kömür kokuları
 • Medikal kokuları
 • Halı kokuları
 • Küf kokuları
 • Su kokuları
 • Balık kokuları
 • Sarımsak kokuları
 • Hastane kokuları
 • Yağ kokuları
 • Et, tavuk ve balık kokuları
 • Propan gazı kokuları vb… 

ÇİZİK GİDERME

 

Boya yüzeyinde hangi çizikler giderilir, hangi çizikler giderilemez?
Araçın boya yüzeyinde dış etkenlerden ve yanlış yıkama sonucunda (fırça ile yıkama, otomatik yıkama vs.) çizikler oluşur. Bu çizikler güneş ışınlarını kırdığı için boya yüzeyini deforme eder ve matlaştırır. Çizikler aracın boyasına ve çiziklerin derinliklerine göre SONAX’ın geliştirdiği ürün ve uygulama teknikleriyle giderilir.

Araç vernik yüzeyinde oluşan kılcal çizikler ile boya yüzeyinde oluşan yoğun ve derin çiziklerin tamamı SONAX’ın her bir çizik için geliştirdiği Nano teknoloji ürürnü olan, Nano çizik giderici ürünler, sarı sünger ve polisaj makinası (600 -1200 devir) kullanılarak boya ve vernikten kat almadan tamamen giderilir.

Derin çizikler
Boya yüzeyini aşarak boya astarına dayanan derin çizikler, giderilmisi en zor çiziklerdir. Bu çizikler SONAX’ın derin çizikler için geliştirdiği “Çizik Giderici Pasta” ürünü ve uygulama tekniği sayesinde minimum seviyede giderilir.

Boya yüzeyinde oluşan çizikler
Verniği geçip boya yüzeyine dayanan (30 mikronu geçen) çiziklerin tamamı SONAX’ın çizikler için geliştirdiği, “Nano Çizik Giderici Cila-1” ürünü ve çizik giderme tekniği sayesinde tamamen giderilir.

Vernik yüzeyindeki kılcal çizikler
SONAX “Nano Çizik Giderici” Vernik yüzeyindeki çizikleri gidermek için geliştirilmiştir. İçerdiği Nano cila partükülleri sayesinde cila, çizikler üzerinde yoğun bir tabaka ve dolgu oluşturarak çizikleri giderir.

Saca Dayanan Çizikler
İnsan tırnağının rahatlıkla takılabileceği, saca dayanan çizikler hiçbir suretle cila ile giderilemez .

 

 

 

SONAX UYGULAMA MERKEZLERİNDE OTOMOBİLİNİZ OZONLA NASIL DEZENFEKTE EDİLİR?

 

Bilindiği üzere SONAX Uygulama Merkezlerinde otomobilinizin içi detaylı iç temizlik ve koruma sistemiyle tavan ve tabanı kaplayan deri ve kumaş döşemelerin derinlemesine nüfuz eden ağır kir ve lekeler SONAX’ın kir ve leke sökücü ürünleriyle çıkartılmakta, araç içindeki tüm plastik ve deri kaplama alanlarında kir ve leke temizlenmekte yüzeydeki çizikler giderilmekte, canlı ve ilk günkü parlaklığı kazandırılmaktadır.

Yapılan bu ayrıntılı ve titiz iç temizlik uygulamasına rağmen aracın içinde ulaşılamayan bölgelerde; Örneğin klima – havalandırma kanalları, döşemelerin lif dipleri, montaj birleşme yerleri gibi dip noktalarda barınan bakteriler koku yaymaya devam etmektedirler. Hani bazen defalarca temizlersin ama yinede koku yok olmaz. İşte Ozonla dezenfeksiyon sistemi bu tür dip noktalara sinen bakteri ve mikropları yok eder.

Ozon jeneratörlerinin geliştirilmesi günümüzde ozon kullanım alanını, hızla genişletmektedir. Ozon bilinen bütün virüs, bakteri, mantar, maya ve küf çeşitleri için yok edici etkiye sahiptir. Ortamdaki hava kirliliği ve kötü kokuları yok etmesi sayesinde, insanlarda ferahlık ve zindelik hissi yaratır.

 

 

 

VERNİK-BOYA YÜZEYİNİN İNATÇI KİR VE LEKELERDEN TEMİZLENMESİ

 

a) Otomobilinizin Boya yüzeyine yapışan inşaat boyası, vernik, çimento ve inşaat tozları, demir tozları ve endüstriyel tozlar Boya’ya zarar vermeden nasıl temizlenir?
Araçın boya yüzeyine yapışan ve su ile gitmeyen zift-katran, ağaç reçineleri endüstriyel ve kimyasal tozlar ile yabancı boya maddeleri gibi inatçı kir ve lekeler, SONAX’ın yıllarca süren AR-GE çalışmaları sonucunda kir ve lekelerin niteliğine göre geliştirdiği ürünler sayesinde, boya ve vernik yüzeyine zarar vermeden temizlenir.

b) İnşaat Boya Süprüntüleri ve Çimento Tozları
Araç boya yüzeyine yapışan tüm iç ve dış cephe inşaat süprüntüleri, boya sıçramaları, kireç tozları, beton tozları, ve partikülleri gibi maddeler, SONAX’ın geliştirdiği “SONAX Endüstriyel Toz Temizleyici” ürünüyle boya yüzeyine zarar vermeden temizlenir.

c) Endüstriyel ve Kimyasal Tozlar
Araç boya yüzeyine yapışan endüstriyel tozlar, (demir ve diğer metal tozları, kireçli su lekeleri ve partiküller) kimyasal tozlar ve boyalar (venik, diğer boya partikülleri) SONAX’ın bu nitelikteki toz ve partiküller için özel olarak üretmiş olduğu, SONAX Clay ürünüyle temizlenir.

d) Ağaç Reçineleri
Ağaç reçinelerinde bulunan ürik asidin otomobillerin boyasında ciddi tahribata yol açtığı saptanmıştır. Araç yüzeyinde oluşan ve boya yüzeyine yapışan ağaç reçineleri, su ile yıkanarak çıkarılamaz. SONAX’ın bunun için özel olarak geliştirdiği “Reçine Sökücü” ürünü ile, SONAX uygulama merkezlarinde tüm ağaç reçineleri boyaya zarar vermeden kolayca temizlenir.

e) Katran-Zift Lekeleri
Zift-Katran lekeleri petrol bazlı lekelerdir. Araç yüzeyinde uzun süreli kalması boya ve vernikte kalıcı leke oluşmasına neden olabilir. Araç yüzeyine yapışan tüm zift ve katran gibi kimyasal kirler su ile yıkanarak çıkarılamaz. Bunun için SONAX’ın “Katran-Zift Sökücü” ürünüyle boya yüzeyine zarar vermeden temizlenir.


f) Böcek Lekeleri
Hareket halindeki araç yüzeyine yapışan sinek ve böceklerin oluşturduğu lekeler, zaman ve çevresel etkilere bağlı olarak asit etkisi oluşturur ve araç boya yüzeyine zarar verir. SONAX “Böcek Temizleyici”si ile araç camına, boyasına, krom ve plastik aksamlara zarar vermeden en hızlı bir şekilde temizlenmesi sağlanır.

g) Kuş Pislikleri
Kuşların dışkılarında bulunan ürik asit, otomobillerin boyasında ciddi tahribata yol açar. Dışkıdaki ürük asit ile sodyum ve potasyum tuzları, çevresel etkilere bağlı olarak yaklaşık 1 saat sonra verniği, ardından boyayı yakmaya başlar. Kızgın güneş altında boya yüzeyinde kuruyan kuş pisliği, iki gün içinde boyayı tamamen yakar. SONAX Nano Koruma, baya yüzeyini bu tür deformasyonlara karşı koruma süresini uzatır.

DİKKAT !
Kuş dışkılarının boya yüzeyinde uzun süre kalmasına ve kurumasına izin vermeyin, kurumadan ıslatılarak yumuşak bir bezle silinmesi tavsiye edilir.

 

 

 

DUYURULAR

sonax-ucretsiz-danisin

sonaxshop

sonax-boya-koruma

sonax-garanti-belgesi

taklit-sonax

bayimiz-olun

musteri-aydinlatma-1
sifir-otomobiller-1
cam-film-folyo-kapmlama-1
kampanyalar-1
yeni-urunler-1
en-yakin-sonax-1
en-yakin-cam-1
fiyat-listeleri-1
kalite-belgeleri-1
oda-sonaxta-1
uzmana-danisin-1
3sonax-tv
bayi-giris