CAM FİLMİ İLE İLGİLİ İDARENİN YÖNETMELİKTE YAPTIĞI DEĞİŞİKLİK UYGULAMADA
HUKUKİ UYUŞMAZLIKLARA YOL AÇIYOR

Sürücülerin araçlarına cam filmi uygulaması ile ilgili yasal düzenleme 2918 Sayılı Trafik Kanunun 30. Maddesi B bendinde (21/05/1997-Madde 30/1-b) düzenlenmiştir. Trafik Kanunu Madde 30/1-b bendi aynen şöyledir,  ‘’Diğer eksiklik ve bozuklukları bulunan araçlarla, görüşü engelleyecek veya bir kaza halinde içindekiler için tehlikeli olabilecek süs, aksesuar, eşya ve çıkıntıları olan araçları kullanmak, karayolunu kullananlar için tehlike yaratacak şekilde olan veya görüşü engelleyecek ve çevredekileri rahatsız edecek derecede duman veya gürültü çıkaran araçları kullanan’’ sürücüler 3.600.000,00TL para cezası ile cezalandırılır.

Trafik kanunun uygulama usul ve esaslarını belirlemek üzere çıkarılan Trafik Yönetmeliğinin 63. Maddesinin Ek (Ek: RG-09/09/1997-23105) fıkrasının cam filmiyle ilgili düzenlemesi şöyledir, ‘’Ayrıca, taşıtların camlarının görüntüyü değiştirecek seviyede renkli kullanımı veya camların üzerine renkli film tabakaları yapıştırılması yasaktır.’’

Görüldüğü üzere kanunda cam filmini yasaklayan bir düzenleme yoktur. Ancak yönetmelikle cam filmine yasak getirilmiştir. Dolayısıyla kanun ile yönetmelik arasında bir uyuşmazlık söz konusudur. Ancak kanun esastır, yönetmelikler kanuna uygun olmak zorundadır.

26 Ekim 2016 tarihine kadar yönetmelikteki düzenleme dayanak gösterilerek trafik polisleri tarafından kesilen ve dava konusu edilen cezaların neredeyse tamamına yakını mahkemeler tarafından, Trafik Kanunu 30. Maddesi B bendindeki hükme aykırı olduğu gerekçesiyle iptal edilmiştir.

26 Ekim 2016 tarihinde bu kez Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından  yayımlanan Araçların İmalat, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmeliğin 14. Maddesiyle  cam filmi belirli standartlara uymak şartıyla, yönetmeliğin yürürlük tarihi olan 26 Ekim 2016 tarihi itibari ile serbest bırakılmıştır. Ancak anılan yönetmeliğin 14. Maddesi henüz yürürlüğe dahi girmeden 26 Ekim 2017 tarihinde yürürlükten kaldırılmıştır. Dolayısıyla daha önce yürürlükte olan Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 63. Maddesinde öngörülen cam filmi yasağı düzenlemesine geri dönülmüştür.

26 Ekim 2017 tarihinden itibaren, cam filmi yaptıran sürücülere Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 63. Maddesine ceza kesilebilecek, ancak bu cezanın Trafik Kanunu 30. Maddesine uygun olmadığı gerekçesi ile dava edilmesi halinde mahkeme tarafından iptal edilme ihtimalinin yüksek olacağı kanaatindeyiz.

Yukarıdaki açıklamalardan anlaşılacağı üzere Cam Filmi ile ilgili kanun maddesi ve yönetmelikteki düzenleme arasındaki çelişkinin, uygulamada sürücülerle idare arasında ihtilaflara yol açacağı kanaatindeyiz. Bu nedenle mutlaka ortak akılla bir yol bulunacağına ve konunun kısa süre içinde çözüleceğine inanıyoruz.

 

DUYURULAR

sonax-ucretsiz-danisin

sonaxshop

sonax-boya-koruma

sonax-garanti-belgesi

taklit-sonax

bayimiz-olun

musteri-aydinlatma-1
sifir-otomobiller-1
cam-film-folyo-kapmlama-1
kampanyalar-1
yeni-urunler-1
en-yakin-sonax-1
en-yakin-cam-1
fiyat-listeleri-1
kalite-belgeleri-1
oda-sonaxta-1
uzmana-danisin-1
3sonax-tv
bayi-giris